Uvodna reč

TerazijeAdvokatska kancelarija Jovanović je porodična firma osnovana 6. januara 1997. godine sa sedištem u Nišu. Osnivač je advokat Vujica P. Jovanović.

Advokatski tim kancelarije praktično primenjuje apstraktne teorije i znanja u svrhu rešavanja konkretnih problema i pružanja pravne pomoći građanstvu i pravnim licima.

Naš primarni zadatak je da iskoristimo svoje veštine i razumevanje zakona u najboljem interesu klijenata.

Od osnivanja, ova kancelarija u skladu sa profesionalnom etikom, ima preko hiljadu zadovoljnih klijenata kojima su naši advokati pružili potrebnu pravnu pomoć iz svih oblasti prava.

Oblasti našeg delovanja

  • krivična dela iz oblasti bezbednosti saobraćaja
  • krvni i imovinski delikti
  • privredni kriminal
  • zastupanje u parničnim postupcima
  • zastupanje u vanparničnim postupcima
  • izrada svih vrsta ugovora
  • zastupanje klijenata pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Detaljnije »